Agros trade mark

AGROS

Science and development
Est. 1982 · Gold Medal SIMA Paris 1985
Lidköping · Sweden · Tel. +46-072 891 0010 · E-mail: agros@agros.sePå svenska In English
Agros har sedan starten 1982, bl.a. utvecklat kvävemätare för stallgödsel, jord och vatten. 1985 erhöll Agros gödselkvävemätare guldmedalj på SIMA i Paris, världens största lantbruksutställning.

OBS: för att veta hur mycket kväve som tillsätts med stallgödsel, måste man mäta ammoniumhalten (= det växttillgängliga kvävet). Detta kan endast mätas fältmässigt med Agros kvävemätare!
Agros has developed Nitrogen meters for manure, soil and water since 1982. The Nitrogen meter for manure received the Gold Medal at the agric. exhibition SIMA in Paris 1985.

OBS: the only way to know how much (plant available) Nitrogen you apply to the field by the manure, is to use Agros Nitrogen meter (or sending a sample to a lab.)
Innehåll Contents
· Kvävemätare & Priser
· Bruksanvisning
· NPK-program
· Nitrogen meters
· Directions for use
· Representation


NPK-programmet bygger på
Jordbruksverkets rekommendationer
för ekonomiskt optimal gödsling.
(uppdateras för 2019)